Предајник

  • Росемоунт 1151ДПС22ДФБ4П1К4К8 ТРАНСМИТТЕР НОВО

    Росемоунт 1151ДПС22ДФБ4П1К4К8 ТРАНСМИТТЕР НОВО

    Предајник је претварач који трансформише излазни сигнал сензора у сигнал који може да препозна контролер (или извор сигнала који претвара неелектричну енергију која се добија од сензора у електричне сигнале и истовремено појачава предајник за даљинско мерење и управљање).

    Сензор и предајник заједно чине аутоматски контролисани извор сигнала за праћење.Различите физичке величине захтевају различите сензоре и одговарајуће предајнике, као што је индустријски термостатски контролер има специфичан сензор и предајник.